Informacje9 sierpnia, 10:31,

"Ptasia grypa" - Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie

"Ptasia grypa" - Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie


Informujemy, że na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, przestaje obowiązywać rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2022 r. dotyczące walki z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), w tym także na obszarze powiatu gostynińskiego.ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2023 r

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, grójeckiego, łosickiego, mińskiego, mławskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego i żuromińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) terenie powiatu białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, grójeckiego, łosickiego, mińskiego, mławskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego i żuromińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13976 oraz z 2023 r. poz. 390, 590 i 5649).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, grójeckiego, łosickiego, mińskiego, mławskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego i żuromińskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

wz. Wojewody Mazowieckiego

I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie