Polityka Prywatności i przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych poprzez strony Portalu gostynin.info, zwanego dalej Portalem, jest firma AKTIVO MEDIA Marcin Piotrowicz, ul. Gdańska 120/24, 90-520 Łódź.

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się listownie lub mailowo pod adresem admin@gostynin.info

 

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

Portal publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, który wymaga wyrażenia Twojej zgody na przetwarzanie danych. oraz w niniejszej Polityce Prywatności i przetwarzania danych.

W ramach publikowanych informacji powiemy Tobie:

 • Jakie są cele przetwarzania danych
 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
 • Komu udostępniliśmy Twoje  dane
 • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Jakie prawa Tobie przysługują i jak możesz je zrealizować.

 

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Realizacji swoich praw możesz zażądać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z komunikacji mailowej na adres admin@gostynin.info

 

Jak realizujemy twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:

 • prawa dostępu - otrzymasz plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy
 • prawa sprzeciwu - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych
 • prawo sprostowania - jeżeli masz konto w ramach usług świadczonych przez Portal, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od Nas informację i potwierdzenie zmiany danych.
 • prawo ograniczenia przetwarzania - otrzymasz od Nas informacje a jeżeli twoje żądanie będzie uzasadnione także  potwierdzenie ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do bycia zapomnianym - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
 • prawo do przenoszenia danych - plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia.
 • cofnięcie zgody - w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

 

Jak czytać udzielane informacje

W ramach prawa do przenoszenia danych otrzymasz ustrukturyzowany plik, zawierający dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do usługi z której korzystasz. Plik możesz pobrać samodzielnie lub przekazać informację nowemu Administratorowi Danych Osobowych.

Do otwarcia pliku możesz skorzystać z darmowego oprogramowania.
 

Twoje prawa
 

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe w naszym imieniu:

 • FreshMail Sp. z o.o.
   Al. 29 Listopada 155 c
  31-406 Kraków
  przetwarzanie w zakresie obsługi wysyłanych newsletterów
 • zenbox sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 7
  42-200 Częstochowa
  przetwarzanie w zakresie obsługi hostingu i baz danych, w których przechowywane są dane
Dodaj ogłoszenie