Informacje3 czerwca, 13:42,

Ponad 300 tys. zł dla Płocka


Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podkreśla, że samorząd Płocka realizuje wiele inwestycji, które poprawiają stan środowiska naturalnego.

Akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca uchwały antysmogowej, nowe nasadzenia i czyszczenie ulic na mokro – to działania w Płocku na rzecz ochrony powietrza i klimatu, które otrzymały wsparcie samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 300 tys. zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, troska o klimat i czyste powietrze to zadanie każdego z nas.

– Jakość powietrza bezpośrednio przekłada się na zdrowie naszych mieszkańców, dlatego kolejny rok kontynuujemy działania na rzecz środowiska. Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy nie tylko z myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Cieszy mnie fakt, że działania proekologiczne stają się w naszym społeczeństwie coraz bardziej popularne, a samorządy lokalne dbają o ekologię.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podkreśla, że samorząd Płocka realizuje wiele inwestycji, które poprawiają stan środowiska naturalnego.

– Tworzymy nowe tereny zielone, budujemy zbiorniki retencyjne, aby racjonalne gospodarować wodami opadowymi, podejmujemy działania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, np. poprzez wymianę taboru komunikacji miejskiej na niskoemisyjne pojazdy czy rozbudowę sieci dróg rowerowych. Wiele tych przedsięwzięć realizujemy zarówno za środki własne, jak i przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego. Cieszę się, że nasze kolejne przedsięwzięcia proekologiczne uzyskały wsparcie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.

Mazowsze stawia na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego wpłynęło blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179. W Płocku wsparcie w wysokości 208 tys. zł trafi na realizację dwóch projektów. Samorząd Mazowsza 200 tys. zł przeznaczy na czyszczenie ulic na mokro na terenie Płocka, natomiast 8 tys. zł trafi na akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą uchwały antysmogowej. Otrzymane dofinansowanie pomoże miastu we wdrażaniu działań naprawczych, wynikających z programu ochrony powietrza.

– Samorządowcy chętnie sięgają po pieniądze z tego programu. A to oznacza, że świadomość, jakie zagrożenia niesie za sobą zanieczyszczone powietrze rośnie zarówno wśród samorządowców, jak i mieszkańców regionu. W ciągu czterech edycji przeznaczyliśmy na ten program wsparcia ponad 50 mln zł. To ogrom inwestycji, których efekty dopiero odczujemy – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. W sumie zgłoszonych zostało do niego przez lokalne samorządy 157 zadań na kwotę ponad 11,2 mln zł. Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów.

W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zadania dotycząca: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Miasto Płock otrzyma 100 tys. zł wsparcia na realizację projektu: Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2022 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie