Informacje28 maja, 11:09,

XXVI sesja Rady Powiatu Gostynińskiego


W trakcie posiedzenia radni przyjęli wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 oraz przyjęli informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020

W czwartek 27 maja br. w sali gimnastycznej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego odbyły się obrady XXVI sesji Rady Powiatu Gostynińskiego.W trakcie posiedzenia radni przyjęli wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 oraz przyjęli informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020.

W ubiegłym roku na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 659 741,41 zł, zimowe utrzymanie dróg kosztowało 89 225,28 zł. W 2020 roku w powiecie gostynińskich wykonane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 3 233 112,54 zł:

- przebudowa — modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec — Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy - 339 988.83 zi

- przebudowa — modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. — Rębów — Solec - Wrząca w m. Rębów - 146 793.12 zł

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki — Przylaski — Sejkowice w m. Przyłaski - 100 000.00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek — Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia - 511 880,12 zł

- modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. woj. — Zuzinów — Krzywie — Górki na odcinku I km w miejscowości Krzywie - 283 588,90 zł

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk — Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie - 198 333,14 zl

- wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień — Lwówek do drogi nr 583 - 43 050.00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Od drogi nr 573 Suserz — Józefków — Trębki — gr. województwa o dlugości około 5,0 km na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Bialka do drogi woj. nr 373 - 93 628.00 zł

- przebudowa dr. nr 1431W Od drogi nr 3573 Suserz — Józefków — Trębki — gr. województwa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do gr. województwa (odcinek Białka — Trębki) - I 515 830.41 zł

Ponadto podczas obrad radni podjęli uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Gorzewie.

- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

- w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” - dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński - z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz nadania nowego Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie