Informacje25 sierpnia, 15:01,

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1200,00 zł na osobę w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym informuje, że przyjmuje wnioski na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

- komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,

- zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej.

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 810 z poz. zm.) - tj. świadczenia 500+ .

autor/źródło: UG Szczawin Kościelny
Tematy:GOPS

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie