Informacje27 maja, 13:57,

Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej z dofinansowaniem Mazowsza

Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej z dofinansowaniem Mazowsza

Kilkadziesiąt inwestycji w powiecie gostynińskim ze wsparciem Mazowsza

Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw, działkowców oraz organizacji pozarządowych – to działania w powiatach płockim, gostynińskim i sierpeckim, które otrzymały wsparcie samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 2,6 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, programy wsparcia pomagają lokalnym samorządom w realizacji inwestycji. – W ten sposób bardzo konsekwentnie realizujemy zasady samorządności, solidarności i pomocniczości. Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Po tym czasie widzimy, że nasze działania mają sens. Efekty widać praktycznie w każdej gminie, a realizowane inwestycje są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Chcemy, aby oddychali świeżym powietrzem i mieli miejsca, w których mogą odpocząć czy spotkać się z bliskim.

Nowe place zabaw, siłownie plenerowe i oświetlenie

Mazowsze dla sołectw to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 124 to inicjatywy z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Na ich realizacje władze regionu przeznaczą ponad 1,2 mln zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe, punkty informacyjne czy oświetlenie uliczne.

240 tysięcy złotych wsparcia na projekty sołectw z powiatu gostynińskiego

Ogródki działkowe z Zielonki i Otwocka ze wsparciem Mazowsza

W ramach programu Mazowsze dla działkowców samorządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. W tym roku samorząd województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych ogrodów działkowych, na których realizację przeznaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 40 tys. zł otrzymają także 2 ogrody działkowe z Gostynina i Sierpca.

Beneficjent

Rodzinny Ogród Działkowy

Zadanie

Kwota dofinansowanie

Gmina Miasta Gostynina

Rod "BRATOSZEWO"

Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratoszewo" w Gostyninie

20 000,00

Gmina Miasto Sierpc

ROD im. "MARII KONOPNICKIEJ"

Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu

20 000,00

 

 

 

40 000,00

Mazowieckie gminy i powiaty stawiają na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego wsparcie w wysokości 218 tys. zł otrzyma 15 inicjatyw. Dotyczą one m.in. zakupu oczyszczaczy powietrza, warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców czy zakupu i montażu urządzeń do pomiaru jakości powietrza. 

Lp.

Beneficjent

Nazwa Zadania

Kwota dofinansowania

1.

Drobin Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin

10 701,00 zł

2.

Wyszogród Gmina i Miasto

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

9 500,00 zł

3.

Gąbin Miasto i Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin poprzez zakup specjalistycznego urządzenia – DRONA – badającego skład dymu z kominów

57 593,00 zł

4.

Bulkowo Gmina

Dostawa asortymentu do kontroli przestrzegania przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej wraz z usługą badania próbek popiołów paleniskowych dla Gminy Bulkowo

2 878,00 zł

5.

Brudzeń Duży Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży

3 000,00 zł

6.

Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza.

7 500,00 zł

7.

Mała Wieś Gmina

Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś

60 000,00 zł

8.

Bielsk Gmina

Działania edukacyjno-informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie Gminy Bielsk.

12 500,00 zł

9.

Bodzanów Gmina

Zakup oraz montaż sensorów pomiarowych jakości powietrza wraz z tablicą LED oraz platformą on-line

9 341,00 zł

10.

Pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza.

3 300,00 zł

11.

Szczawin Kościelny Gmina

Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Szczawin Kościelny

15 943,00 zł

12.

Szczawin Kościelny Gmina

Przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny

4 920,00 zł

13.

Pacyna Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Pacyna

7 934,00 zł

14.

Gostynin Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gostynin w roku 2022

8 000,00 zł

15.

Gostynin Miasto

Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II

4 995,00 zł

 

 

 

218 105,00 zł

803 tys. zł na ochronę klimatu

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, montaż lamp solarnych czy nowe nasadzenia - to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 105 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 8,1 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 803 tys. zł otrzyma także 12 projektów z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

 

Lp.

Beneficjent

Zadanie

Kwota dofinansowania

1.

Gmina Miasta Gostynina

Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina

38 099,00 zł

2.

Miasto i Gmina Sanniki

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki

100 000,00 zł

3.

Gmina Bulkowo

Zakup materiału nasadzeniowego na potrzeby Gminy Bulkowo

6 642,00 zł

4.

Gmina Mała Wieś

Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś

100 000,00 zł

5.

Miasto i Gmina Gąbin

Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin

55 965,00 zł

6.

Gmina Słupno

Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno – „Eko – Słupno program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE"

100 000,00 zł

7.

Gmina Brudzeń Duży

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży

50 000,00 zł

8.

Gmina Staroźreby

Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w parku w Gminie Staroźreby

100 000,00 zł

9.

Gmina Nowy Duninów

Rewitalizacja terenu zieleni w parku zabytkowym w miejscowości Soczewka gmina Nowy Duninów

25 591,00 zł

10.

Gmina Bodzanów

Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Bodzanów

38 492,00 zł

11.

Gmina Miasto Sierpc

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury

100 000,00 zł

12.

Gmina Rościszewo

Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie

88 900,00 zł

 

 

 

803 689,00 zł

 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie z budżetu samorządu Mazowsza na ochronę powietrza oraz ochronę środowiska przed hałasem

otrzymają także organizacje pozarządowe. W subregionie płockim pomoc w wysokości blisko 103 tys. zł trafi na realizację 3 inicjatyw.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dofinansowania

1.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem"

Zmieniamy, działamy dla czystego powietrza i mniejszego hałasu

29 750,00 zł

2.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Nasze Zatorze"

Czyste powietrze w Twojej okolicy – warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów.

35 970,00 zł

3.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku

"Dbaj o powietrzę w swojej okolicy ‐ Kampania edukacyjna skierowana do seniorów"

37 095,00 zł

 

 

 

102 815,00 zł

 

To nie jedyne wsparcie. W regionie płockim pomoc w wysokości 100 tys. zł otrzymają także organizacje zajmujące się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Dofinansowane zostaną 4 inicjatyw.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dofinansowania

1.

Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu"

Koty, Psy i ...My!

30 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej

ZWIERZO - LUBY

14 860,00 zł

3.

„Color" Spółdzielnia Socjalna

Z miłości do czworonogów

28 790,00 zł

4.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza"

BEZDOMNIAKI to Wasz Czas!

26 945,00 zł

 

 

 

100 595,00 zł

 

Kolejne 73 tys. zł dla organizacji pozarządowych trafi na realizację 4 inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

"Złap deszcz" zielono - niebieskie Pojezierze - etap 2

13 260,00 zł

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Nasze Zatorze"

"Zielono‐błękitna infrastruktura w Twojej okolicy – warsztaty dla dzieci i młodzieży"

19 780,00 zł

3.

Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu"

Żywa architektura

20 000,00 zł

4.

Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"

Zielono mi! Mazowsze płockie z myślą o zielono-błękitną infrastrukturę

20 000,00 zł

 

 

 

73 040,00 zł

 

Wsparcie otrzymają także organizacje pozarządowe zajmujące się upowszechnianiem produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych oraz rolnictwa ekologicznego i roli pszczół w środowisku naturalnym. W subregionie płockim 75 tys. zł z budżetu województwa trafi na realizację 7 inicjatyw.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej

Z babcinego notatnika - kulinarne skarby ziemi gostynińskiej

8 550,00 zł

2

Stowarzyszenie "WITAMINA DUCHA"

Dziedzictwo Kulinarne Mazowsza – Oleje Tłoczone na zimno Witamina Ducha - zdrowie i tradycja

12 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion

Smaki dzieciństwa

10 000,00 zł

4

Fundacja "Bez Granic"

Poznajmy się

12 000,00 zł

5

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze"

Książka kucharska "Przepisy jak za dawnych lat"

12 000,00 zł

6

Akademickie Stowarzyszenie "AMBITNI W DZIAŁANIU"

Smaki Mazowsza!

10 000,00 zł

 

 

 

64 550,00 zł

    

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej

Eko-Bohaterzy, Na ratunek!

10 500,00 zł

autor/źródło: ralf / Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie