Popularny: 2200 odsłonInformacje28 grudnia 2020, 15:56,

„ARKADY” - trudny rok 2020 zwieńczony historycznym sukcesem!!!


Gostynińskie Arkady zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego aby powołać Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej.

Początek naszej walki o budynek dawnych jatek wynikał przede wszystkim z troski o stan budowli, która coraz mniej przypominała okres świetności „Arkad” i ocalenie kawałka historii naszego miasta, Gostynina. Stan budynku i jego przyszłość zajmował nasze myśli już od dłuższego czasu. Pomysłów było kilka m.in. powstanie w Gostyninie Młodzieżowego Domu Kultury. Konkretne działania podjęliśmy na przełomie roku 2019/2020.W dn. 30 stycznia 2020 przesłałem wiadomość.

„Dobry wieczór Panie Marszałku ( Wicemarszałek Wiesław Raboszuk)
W nawiązaniu do naszej ostatniej wizyty pozwalam sobie wysłać zdjęcia obiektu o którym opowiadaliśmy (Michał Bartosiak, Roman Augustyniak, Agnieszka Bartosiak).
Bardzo nam zależy abyście Państwo zechcieli pochylić się nad naszym wspólnym pomysłem, który może zaowocować czymś nowym, świeżym i tchnąć kulturalnego ducha w to miejsce. Liczę na to, że przy pracy naszej i wsparciu z Państwa strony "Arkady" mogą stać się wspólną wizytówką Gostynina i marki MAZOWSZE.”

Po tym mailu wszystko się zaczęło, starania o „Arkady” przyjęły bardziej formalną postać.

Razem z wyżej wspomnianymi, podczas grudniowych (2019) i styczniowych (2020) spotkań  z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego - Wiesławem Raboszukiem informowaliśmy o fakcie istnienia historycznego budynku oraz próbowaliśmy zainteresować pomysłem nabycia go przez Urząd Marszałkowski na cele służące mieszkańcom regionu i Miasta Gostynina. Pomysł zakładał, iż przeznaczenie budynku będzie miało charakter tylko i wyłącznie kulturalny. Warunek Wicemarszałka był jeden – znaleźć jednostkę kultury Urzędu Marszałkowskiego chcącą wziąć wyżej wspomniany budynek pod swoje skrzydła i w swoje zasoby organizacyjne. Wicemarszałek podjął działania i w krótkim czasie pomysł zyskał poparcie Marszałka Adama Struzika. W tym czasie nie było jeszcze konkretnego planu jaka jednostka kultury samorządu mazowieckiego byłaby zainteresowana gostynińskimi „Arkadami”. Był styczeń/luty a dotychczasowy właściciel – Pan Piotr Stefanowicz,  z którym już prowadziłem rozmowy, wahał się czy „Arkady” sprzedać czy może je remontować. 

Marzec/kwiecień sytuacja zaskoczyła wszystkich, scenariusze które dotychczas znane nam były wyłącznie  z filmów stały się rzeczywistością. Pandemia Covid 19 , pełen lockdown, wszechobecne komunikaty „zostań  w domu”. Nikt w tym czasie nie myślał o kulturze, a o tym jak przetrwać ten ciężki czas, dlatego nie był to okres sprzyjający kontynuacji rozmów o „Arkadach”, które wówczas ucichły wobec bardziej naglących problemów m.in. braku środków ochrony osobistej dla opieki zdrowotnej oraz braku wszystkiego od środków dezynfekcyjnych po respiratory. W tym okresie z nie lada wyzwaniem zmierzyć się musieli Marszałkowie i zarządzane przez nich szpitale z terenu całego województwa mazowieckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego stanął na wysokości zadania i co ciekawe bez wsparcia największego samolotu transportowego świata…

Maj – sytuacja nieco zaczęła się wyciszać. Zacząłem działać dalej. Spotkałem się z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Tomaszem Kominkiem, który podpowiedział, iż właściwą jednostką kultury, mogącą być zainteresowaną tematem „Arkad” może być Muzeum Mazowieckie w Płocku z fantastycznym, energicznymi pełnym pasji Dyrektorem Leonardem Sobierajem. W ekspresowym tempie umówił mi spotkanie, które było niezwykle treściwe i konkretne. Zanim zaczęliśmy opowiadać o „Arkadach” Dyrektor Sobieraj sam  wyszedł z pomysłem powołania w Gostyninie muzeum. Od razu wskazaliśmy miejsce i pokazaliśmy posiadane zdjęcia. Szybki telefon do Wicemarszałka Raboszuka, kolejne, wspólne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i krótka rozmowa, podczas której Dyrektor Leonard Sobieraj wyraził zainteresowanie i gotowość utworzenia w Gostyninie muzeum w budynku „Arkad”. Uskrzydleni wróciliśmy z Warszawy, ze świadomością, iż coś wielkiego może się stać aczkolwiek jeszcze droga długa przed nami. 
Tego samego dnia zredagowaliśmy notatkę  z opisem i krótką historią Gostynina i gostynińskich jatek, którą Dyrektor Leonard Sobieraj dołączył do oficjalnego pisma skierowanego do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.

Najbliższym wsparciem dla inicjatywy uratowania historycznego budynku „Arkad” był Roman Augustyniak, który służył pomocą w dotarciu do osób kompetentnych i zainteresowanych przyszłością „Arkad”.

W maju rozpoczęły się poważne rozmowy z Panem Piotrem Stefanowiczem, dotychczasowym właścicielem, którego bardzo ucieszyła informacja o możliwym nowym przeznaczeniu „Arkad” na instytucję kultury „Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej”.

Po lipcowym Zarządzie Województwa Mazowieckiego, na którym pojawiła się „Informacja w sprawie możliwości odpłatnego nabycia, przez Województwo Mazowieckie, nieruchomości położonej przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie z przeznaczeniem na przyszłe Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, sprawą zajęła się związana z ziemią gostynińską, doskonale znająca „Arkady” Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, Pani Katarzyna Wieczorek.

Minęło kilka miesięcy spotkań, ustaleń telefonicznych, uzupełniania dokumentacji, załatwiania formalności i... udało się !!! 

8 grudnia 2020  podjęto Uchwałę nr 1903/190/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie. 

W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne, uroczyste podpisanie aktu notarialnego.

To wielka chwila dla Miasta Gostynina, dla jego historii i kultury. 
Warto marzyć i ciężko pracować aby marzenia się urzeczywistniały. Warto działać!

Los gostynińskich „Arkad” leżał na sercu wielu mieszkańcom Gostynina i regionu. Dzięki dzisiejszemu wydarzeniu w przyszłości będziemy mogli odwiedzać pierwsze w historii naszego miasta muzeum - Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Wielkie podziękowania dla rzeszy osób przychylnych temu przedsięwzięciu, czujących podobnie, wrażliwych na kulturę, mających na uwadze dobro ziemi gostynińskiej z Marszałkiem i Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego - Adamem Struzikiem i Wiesławem Raboszukiem na czele, Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku - Tomaszem Kominkiem, Dyrektorem Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Leonardem Sobierajem, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury - Katarzyną Wieczorek, Członkiem Zarządu Powiatu Gostynińskiego - Romanem Augustyniakiem i moją żoną - Agnieszką Bartosiak.

Wszystkim Państwu życzę tak samo dobrego zakończenia 2020 roku, pomyślności i sukcesów w 2021.
Do siego roku !!!
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego 
Michał Bartosiak 

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Michał Bartosiak

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie