Informacje4 lipca, 12:36,

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji na modernizację odcinka drogi powiatowej Reszki - Guzew

W środę 03.07.2024 r. w Powiat Gostyniński przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Salamandry podpisałam ze Starostą Gostynińskim Panem Andrzejem Krzewickim, umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej 1421W Reszki – Guzew”.

Gmina Szczawin Kościelny na realizację w/w zadania udzieliła dotacji w kwocie 30 000,00 zł. 

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: UG Szczawin Kościelny


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie