Popularny: 1100 odsłonInformacje29 sierpnia 2019, 09:45,

Ile kosztuje leczenie pacjentów KOZZD?

Ile kosztuje leczenie pacjentów KOZZD?

Udostępnij 6
Środki finansowe KOZZD przeznaczone na świadczenia zdrowotne pacjentów są corocznie planowane przez dyrektora

Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, dr Ryszard Wardeński odpowiedział na pytania, zadane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczących leczenia pacjentów w ośrodku w ramach świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ile kosztowały dotychczas te świadczenia.W połowie sierpnia informowaliśmy o pytaniach skierowanych przez RPO Adama Bodnara do kierownictwa ośrodka przy ulicy Zalesie w Gostyninie: RPO pyta o finansowanie świadczeń medycznych w ośrodku w Gostyninie

- Środki finansowe KOZZD przeznaczone na świadczenia zdrowotne pacjentów są corocznie planowane przez dyrektora - odpowiedział dr Ryszard Wardeński.
Poinformował także, że od początku funkcjonowania KOZZD budżet pozwalał na bezproblemowe zaspokajanie wszelkich medycznych potrzeb pacjentów.

Od utworzenia Ośrodka do dziś wydatki na leczenie pacjentów wyniosły łącznie 16 959,80 zł.

W poszczególnych latach kształtowały się one następująco:
- 2014 - brak wydatków,
- 2015 - 1 440,50 zł,
- 2016 - 1 790,00 zł,
- 2017 - 4 505,00 zł,
- 2018 - 6 327,30 zł,
- 2019 - 2 897,00 zł.

Właściwym podmiotem więziennej służby zdrowia dla KOZZD jest Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi. W placówce tej realizowane są jedynie konsultacje stomatologiczne. Wszelkie koszty udzielania pacjentom KOZZD świadczeń stomatologicznych ponoszone są przez Służbę Więzienną.
Każdy pacjent Ośrodka wymagający zewnętrznej pomocy medycznej jest w miarę możliwości konsultowany w najbliżej położonej niepublicznej placówce zdrowia, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty konsultacji pacjentów ubezpieczonych, a także tych, którym ośrodki pomocy społecznej odmówiły ubezpieczenia zdrowotnego, ponoszone są wówczas przez Ośrodek.

Dotychczasowe hospitalizacje pacjentów w oddziałach szpitalnych nie wiązały się z ponoszeniem przez Ośrodek kosztów leczenia. Nie miała miejsca sytuacja odmowy realizacji jakiegokolwiek świadczenia medycznego w publicznej służbie zdrowia.

W przypadku braku specjalisty w położonej najbliżej placówce medycznej Ośrodek dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia pacjentowi pomocy medycznej, m.in. w placówkach w Płocku, Gostyninie, Warszawie i Kutnie.

autor/źródło: Piotr Mrówka
Tematy:KOZZD

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie